Czym się zajmujemy !

Szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ

Jesteśmy aktywnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi BHP I PPOŻ. Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia okresowe w Legnicy oraz okolicach z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Do naszych zadań należy także ocena ryzyka zawodowego.Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie naszej załogi gwarantują działania wyłącznie na najwyższym poziomie. Szkolenia pracownicze przeprowadzamy w sposób przystępny i zarazem fachowy tak, aby przyniosły one jak najwięcej korzyści naszym kursantom.Oferujemy kompleksowe usługi BHP dla firm dotyczące wszystkich zagadnień, które są związanie z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych jednostkach. Obsługa obejmuje doradztwo, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, a także wprowadzanie procedur i instrukcji na podstawie aktualnych przepisów. Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i odpowiedzialność.

Szkolenie z zakresu praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

W sytuacjach zagrożenia, kiedy liczy się każda minuta, często okazuje się, że pracownicy nie potrwania skorzystać ze sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie zakładu pracy. Pracodawca (na mocy zapisów Kodeksu Pracy) ma zapewnić odpowiednie wyposażenie ppoż. w firmie oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Szkolenie z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

 

 

 

Zobacz ten film

Program szkolenia obejmuje zapoznanie uczestników z rodzajami sprzętu gaśniczego i rodzajami pożarów oraz dobieranie na podstawie tej wiedzy odpowiednich środków gaśniczych. Osoby szkolone zdobywają również podstawową wiedzę z zakresu specyfiki i czasu spalania się substancji, a którymi mogą się spotkać na terenie swojego zakładu pracy. W trakcie kursu zaprezentowane zostają metody uruchamiania gaśnic, omówiona specyfika i czas ich działania. Pracownicy poznają działanie i uczą się wykorzystywać również inne sprzęty gaśnicze dostępne na terenie firmy, takie jak koce gaśnicze i hydranty. Uzupełnieniem szkolenia są informacje dotyczące ewakuacji ludzi i mienia w sytuacjach zagrożenia pożarem. Omówione zostaje również zagrożenie pożarowe konkretnego miejsca pracy (budynku, hali, magazynu itp.).

Celem szkolenia BHP z zakresu praktycznego używania sprzętu gaśniczego jest przekazanie wyznaczonemu pracownikowi (jak również innym podwładnym) podstawowej wiedzy z prawidłowego zachowania się w razie wystąpienia pożaru.

Najnowsze Artykuły:

Subskrypcja

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc na numer +48 661 406 870