Nadzór BHP dla firm – usługi

Na każdego pracodawcę prawo nakłada obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom. W małych firmach (zatrudniających do 10 pracowników lub do 20 pod warunkiem, że nie prowadzą działalności szczególnie zagrożonej ryzykiem wypadku) pracodawca może sam wykonywać działania służby BHP, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. W większych firmach (do 100 osób) ma obowiązek zlecić to jednemu z pracowników, a powyżej 100 zatrudnionych – powołać służbę BHP. W każdej sytuacji może jednak zlecić wykonywanie zadań służby BHP specjalistom zewnętrznym, którzy zapewnią odpowiednią wiedzę, doświadczenie i nadzór nad bezpieczeństwem pracujących ludzi.

Nadzór BHP

Powierzenie zadań służby BHP ekspertom zewnętrznym niesie ze sobą dużo zalet dla pracodawcy. Przede wszystkim to oszczędność czasu – specjaliści zatroszczą się o przeprowadzenie szkoleń, dopilnują terminów badań okresowych oraz będą reprezentowali pracodawcę przed instytucjami monitorującym stan BHP w firmach. Ekspert będzie sprawował również bieżący nadzór na warunkami pracy w przedsiębiorstwie oraz kontrolował, czy praca jest wykonywana z przestrzeganiem reguł BHP. Praca ze specjalistami zewnętrznymi to również możliwość skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. Prowadzą oni nadzór nad warunkami BHP w wielu firmach, spotykając się z różnymi przypadkami i okolicznościami oraz mają obowiązek na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i informacje z zakresu bezpieczeństwa pracy na przeznaczonych dla tej grupy szkoleniach.

Dlaczego warto zatrudnić zewnętrznego specjalistę BHP z firmy Bezpieczna Praca?

  • Posiadamy udokumentowane wieloma certyfikatami doświadczenie i wiedzę, którymi dzielimy się z naszymi klientami
  • Prowadzimy stały nadzór nad warunkami pracy i sposobami jej wykonywania przez zatrudnionych, gwarantując przestrzeganie wszelkich reguł BHP w firmie
  • Zajmujemy się kompleksowo zagadnieniami BHP w firmach, bez względu na ich branże i profil działalności

Szkolenia BHP

Ponadto szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinno odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Po zapoznaniu się z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z nimi.

Szkolenie BHP – rodzaje
Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przepisy przewidują dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne oraz okresowe.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Sposób postępowania w powyższych sytuacjach winien być przystosowany do rodzaju oraz zakresu wykonywanej działalności, liczby pracowników (a także pozostałych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy), jak i rodzaju oraz poziomu pojawiających się zagrożeń. W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia tylko pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych, działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać sam.

Pierwsza pomoc – kto i za co odpowiada?
Przepisy nie precyzują szczegółowo zakresu szkoleń, jakie powinny odbyć osoby wyznaczone w firmie do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Stąd też przyjmuje się, że szkolenia kierunkowe dla takich pracowników będą wystarczające w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz że mogą być aktualizowane w ramach zwykłych szkoleń BHP. Poza tym także pierwsze szkolenie w tym zakresie może być zrealizowane na płaszczyźnie wstępnego lub okresowego szkolenia BHP, o ile zostanie ono odpowiednio dostosowane.

ZOBACZ TEŻ

Praktyczne szkolenie
Badanie okresowe pracowników
Obowiązki związane z BHP w małej firmie
Czy wiesz jakie są podstawowe zasady BHP w biurze?
Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – czy konieczna?
Kodeks pracy (art. 2091) nakłada również na pracodawcę obowiązek wyznaczenia w obrębie zakładu pracy pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Podobne stanowisko zajmuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (dalej: CIOP), który w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. opracowywaniem i opiniowaniem standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie BHP.

Należy nadmienić, iż osoby wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji nie muszą posiadać w tym zakresie specjalistycznych kwalifikacji. Powinny mieć ukończone szkolenie w dziedzinie BHP zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku (w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm. – przyp. redakcji).

CIOP objaśnia, iż w ramowych programach szkolenia zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia, została zawarta problematyka dotycząca ochrony przeciwpożarowej. Pracodawca lub jednostka organizacyjna przeprowadzająca szkolenia BHP powinni zadbać o to, by szkolenie wstępne lub okresowe BHP było przygotowane zgodnie z występującymi w firmie stanowiskami, uwzględniając przy tym szkolenie pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (uzależnione od rodzaju i poziomu zagrożeń, jakie mogą występować w danej jednostce).

Dostawa sprzętu

Gaśnice-hydranty -apteczki znaki ewakuacyjne, węże hydrantowe sprzęt strażacki, sprzedaż ,przeglądy, legalizacja, badania hydrantów, szkolenia p.poż i bhp tanio -szybko- solidnie.
kompleksowa obsługa firm pod względem przeciwpożarowym, transport własny, dwutlenek, co 2, sprzedaż napełnianie butli klienta, działamy 24 godz. na dobę.

Branże:

  • Budownictwo / Ochrona, zabezpieczenia / Przeciwpożarowe
  • Profile działalności firmy: sprzedaż, kupno, hurt, detal, usługi
  • Akceptowane formy płatności: gotówka, przelew


Nasze atuty

FIRMA AUTORYZOWANA – Grotkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych, BOXMET Piskorzów

Zasięg działania

Nasza firma świadczy usługi , m.in. na obszarze wymienionych miejscowości: Legnica, Bolesławiec, Świdnica, Złotoryja, Wrocław, Środa Śląska, Polkowice, Jawor, Lubin, Wołów

Telefon : +48 661 406 870